Info

Vuggestuen åbnede d. 1/6-1981 og er en kommunal institution med plads til 42 børn I år 2007 blev vi en del af Sabro Dagtilbud.I vuggestuen er børnene fordelt på 3 grupper, med 14 børn i hver, hvortil der er tilknyttet 2 pædagoger og ca.2 pædagogmedhjælpere i hver gruppe. Den pædagogiske leder har timer i børnegrupperne.

Video

Info

Legestuen er en vigtig del af dagplejen. Din dagplejer er tilknyttet en fast legestuegruppe på ca 4-5 dagplejere. De enkelte legestuegrupper er medstyrende. Det betyder, at legestuegrupperne selv planlægger og afvikler fællesarrangementer og aktiviteter i legestuen ud fra lærerplanerne. Den pædagogiske leder godkender legestueplanen. Som et supplement til dagplejehjemmet har vi i Sabro en legestue på Sabro Skolevej. Her mødes børn og dagplejere ca. en gang om ugen enten heldags eller halvdags.

I

Video

Info

Velkommen til Galaksen. Med en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper. Galaksen er et sted hvor børn og voksne trives, et sted hvor der er rum og plads til at iagttage, ro til at fordybe sig, tid til at bearbejde oplevelser, via leg og snak med en voksen, som er lydhør, nærværende og engageret. Galaksen er et træhus i 2 etager på 378 m2 med en dejlig legeplads.

Video

Info

Vi bor i et fantastisk hus, med en dejlig stor og udfordrende legeplads. Institutionen har sammen med de øvrige institutioner i dagtilbudet en mini bus til rådighed. Vi arbejder med 4 aldersopdelte grupper . I Tryllefløjten arbejder vi meget med sprog, musik og bevægelse. Vi har en anerkende tilgang til børn, forældre og kollegaer . Fællesskaber for alle er en del af vores hverdag. Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer og bla. projekt "Fri for mobberi".

Video

Info

Sabro børnehave blev bygget i 1981. Vi modtager børn fra hele Sabro skoledistrikt. Børnehaven er beliggende, som nabo til Sabro Vuggestue, i rolige og børnevenlige omgivelser - op til store grønne områder og med stisystemer til næsten alle udflugtsmål, samt i gå-afstand til skov. Børnehaven er stueopdelt, hvilket vil sige, at børn og voksne har fast base på en stue, men vi har et åbent hus, som betyder at, vi gør brug af hele huset på tværs af stuerne.

Video

Info

Tekst her

Video

Info

Klubben i Sabro er et sted hvor børn i 5., 6. og 7. klasse kan komme i deres fritid. Det er et rart sted at være. Der er god mad hver dag. I klubben kan man mødes med andre børn og voksne. Der er mange mulige aktiviteter. Man kan spille brædtspil, spille bold, tumble, lave træ-klatring Man kan få hjælp til lektierne, spille playstation eller xbox. Ja enda bygge huler og køre mooncars.

Video

Info

Tekst her

Video

Info om sabro Dagtilbud

Når du får plads til dit barn, i Sabro Dagtilbud, så er det ikke bare et spørgsmål om, at barnet skal være et sted mens du er på arbejde. En dagtilbudplads er ikke kun et sted, hvor barnet bliver passet. Det er et sted, hvor det kan møde trygge rammer, og voksne, der kan hjælpe det til at udvikle sig.

Video om Sabro Dagtilbud

Info om sundhedsplejesken

Vi er to sundhedsplejersker i Sabro, Rie Cassøe og Mette Sørensen. Sundhedsplejen er et tilbud til forældre og børn i Aarhus Kommune. Vi besøger spæd- og småbørn i hjemmet, med henblik på støtte i at få en god start som familie og at opnå tryghed som forælder og i at få en god relation til jeres barn. Derudover tilser vi jeres barn på Sabro skole i henholdsvis indskolingen, mellemtrinet og udskolingen, og hvis der derudover er behov for det. Som forældre kan man altid kontakte os, hvis man er bekymret for sit barns sundhed.

Info

Ny intergreret daginstitution med børn fra 2 til 6 år. Sabro Skolevej 2 er en ny del af Sabro Dagtilbud. Den daglige leder er Helene Højland. Sabro skolevej 2 er flyttet ind i den gamle SFO Nordgårdens lokaler. Institutionen vil i gennem krop og bevægelse fremme læringprocessen for børn.